Ολλανδικοί Dedicated Server

Show Menu

Netherlands Xeon E3-1230 4x3.2GHz

Ξεκινάει από:
€72.00EUR

Μηνιαία


(€50.00 Χρέωση Εγκατάστασης)
 • Data Center Netherland
 • Επεξεργαστής 4 x 3.2Ghz Core Xeon E3-1230
 • Μνήμη 8 GB(+) DDR3
 • Δίσκος 500 GB Sata 7200rpm
 • IP 1
 • 100Mbps unmetered Traffic p/m

Άμεση Παραγγελία

Netherland Xeon E3-1230v3 4x3.3GHz

Ξεκινάει από:
€79.00EUR

Μηνιαία


(€50.00 Χρέωση Εγκατάστασης)
 • Data Center Netherland
 • Επεξεργαστής 4 x 3.3Ghz Core Xeon E3-1230v3
 • Μνήμη 8 GB(+) DDR3
 • Δίσκος 500 GB Sata 7200rpm
 • IP 1
 • 100Mbps unmetered Traffic p/m

Άμεση Παραγγελία

Netherland Xeon E5-1650 6x3.2GHz

Ξεκινάει από:
€106.00EUR

Μηνιαία


(€50.00 Χρέωση Εγκατάστασης)
 • Data Center Netherland
 • Επεξεργαστής 6 x 3.2Ghz Core Xeon E5-1650
 • Μνήμη 8 GB(+) DDR3
 • Δίσκος 500 GB Sata 7200rpm
 • IP 1
 • 100Mbps unmetered Traffic p/m

Άμεση Παραγγελία

Netherland 2xXeon E5645 12x2.4GHz

Ξεκινάει από:
€139.00EUR

Μηνιαία


(€50.00 Χρέωση Εγκατάστασης)
 • Data Center Netherland
 • Επεξεργαστής 12 x 2.4 Ghz Core E5645
 • Μνήμη 16 GB(+) DDR3
 • Δίσκος 500 GB Sata 7200rpm
 • IP 1
 • 100Mbps unmetered Traffic p/m

Άμεση Παραγγελία

Netherlands 2xXeon E5-2620v2 12x2.1GHz

Ξεκινάει από:
€167.00EUR

Μηνιαία


(€50.00 Χρέωση Εγκατάστασης)
 • Data Center Netherland
 • Επεξεργαστής 12 x 2.1 Ghz Core E5-2620v2
 • Μνήμη 16 GB(+) DDR3
 • Δίσκος 500 GB Sata 7200rpm
 • IP 1
 • 100Mbps unmetered Traffic p/m

Άμεση Παραγγελία

Netherland 2xXeon E5-2620v3 12x2.4GHz

Ξεκινάει από:
€180.00EUR

Μηνιαία


(€50.00 Χρέωση Εγκατάστασης)
 • Data Center Netherland
 • Επεξεργαστής 12 x 2.4 Ghz Core E5-2620v3
 • Μνήμη 16 GB(+) DDR3
 • Δίσκος 500 GB Sata 7200rpm
 • IP 1
 • 100Mbps unmetered Traffic p/m

Άμεση Παραγγελία

Netherland 2xXeon E5-2630v3 16x2.4GHz

Ξεκινάει από:
€208.00EUR

Μηνιαία


(€50.00 Χρέωση Εγκατάστασης)
 • Data Center Netherland
 • Επεξεργαστής 16 x 2.4 Ghz Core E5-2630v3
 • Μνήμη 16 GB(+) DDR3
 • Δίσκος 500 GB Sata 7200rpm
 • IP 1
 • 100Mbps unmetered Traffic p/m

Άμεση Παραγγελία

Powered by WHMCompleteSolution